Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Pozostałe

  Ważne linki


e-deklaracja
sprawdź swojego kontrahenta w UE

Ceny stałej obsługi finansowej uzgadniane są indywidualnie z każdym klientem i uzależnione są od czynników takich jak:

- skala i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej

- ilość dokumentów księgowych

- liczba zatrudnionych pracowników oraz podpisanych umów cywilno - prawnych

Promocje

- dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą   - bezpłatna pomoc i  porady dotyczące założenia  firmy obejmujące:

       - wybór formy prawnej

       - wybór formy opodatkowania

       - wypełnienie deklaracji dotyczących rozpoczęcia działalności 

Przykładowy cennik naszych usług* 

Ryczałt

od 100,00 zł

Ryczałt wraz z ewidencją VAT

od 150,00 zł

Książka przychodów i rozchodów

od 150,00 zł

Książka przychodów i rozchodów wraz z ewidencją VAT

od 200,00 zł

Księgi handlowe (tzw "pełna rachunkowość")

od 500,00 zł

Księgi handlowe wraz z ewidencją VAT (tzw "pełna rachunkowość")

od 600,00 zł

Obsługa kadrowo - płacowa jednego pracownika
(zleceniobiorcy)

40,00 zł - 50,00 zł

Sporządzenie sprawozdania finansowego na koniec roku obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową

1- krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia

Deklaracje

Deklaracje roczne PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-8, itp

50,00 zł

Deklaracje ZUS: zgłoszeniowe i rozliczeniowe

w cenie usługi

Rozliczenia  roczne PIT-36 i PIT-36L właścicieli

od 100,00 zł

Inne usługi

Rejestracja firmy w ZUS i US                              

w cenie usługi

Reprezentacja w urzędzie skarbowym i ZUS

w cenie usługi

Porady ekonomiczno - finansowe

w cenie usługi

Inne usługi nie będące objęte umową

200,00 zł/h

*wszystkie ceny netto

Powyższy cennik służy do określenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka