Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Pozostałe

  Ważne linki


e-deklaracja

sprawdź swojego kontrahenta w UE

Księgi handlowe 


Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych wynika z ustawy o rachunkowości.

Ustawa ta nakłada szereg obowiązków  na podmioty gospodarcze.

Podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych ma obowiązek dokładnego ewidencjnowania wszystkich operacji gospodarczych tj należności, zobowiązania, obroty na rachunkach bankowych, czy w kasie. W związku z tym prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym.

Jednakże rzetelna księgowość oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb jednostki  plan kont   daje pełen obraz stanu finansowego podmiotu gospodarczego. To pozwala na bieżące monitorowanie stanu majątku i zobowiązań firmy oraz podejmowanie właściwych decyzji gospodarczych.

Podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg handlowych są m.in.:

- przedsięborcy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód z działalności  przekraczający 1.200.000 EUR

- spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnośćią i spółki akcyjne) bez względu na wielkość osiągniętych przychodów

 

 

Prowadzenie ksiąg handlowych już od 500,00 zł netto /m-c. ZAPRASZAMY! 


 

 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka