Aktualności

Książka
przychodów i
rozchodów

Ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych

 Księgi handlowe


  Podatki

  ZUS

  Ważne linki


e-deklaracja
sprawdź swojego kontrahenta w UE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 


Wysokość składek ZUS dla osób opłacających składki wyłącznie za siebie od dnia 01.01.2013r.* 

Rodzaj składki / konto nr

                                                                         

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie społeczne

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

710,67 zł

656,09 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

261,73 zł

261,73 zł

Fundusz pracy

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

54,58 zł

54,58 zł 

razem:

1.026,98 zł

972,40 zł

*dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2.227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek)

Preferencyjne składki ZUS od 01.01.2013 r. dla osób opłacajacych  składki wyłącznie za siebie**

Rodzaj składki / konto nr

                                                                         

Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Ubezpieczenie społeczne

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

153,12 zł

141,36 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

261,73 zł 

261,73 zł 

Fundusz pracy

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

0,00 zł

0,00 zł

razem

414,85 zł

403,09 zł

**dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które:

- nie prowadzą lub w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności

- nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla tych osób stanowi  zadeklarowana kwota nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2013 tj  480,00 zł


 Księgowość Poznań, Biuro rachunkowe Account - Dorota Czarnecka